Model i metodologia

Ens basem en un model formatiu d’aprenentatge-ensenyament integrador i constructiu, que reintegra les competències adquirides en el context acadèmic, laboral i personal, propiciant un aprenentatge significatiu i profund, permetent aprendre al llarg de la vida.

Ens regim pels següents principis metodològics:

Construcció d’aprenentatges significatius

Omplir de sentit

La funcionalitat de l’aprenentatge

La funció defineix el contingut

L’activitat

Aprendre fent

La participació

Aprendre essent responsable

L’aprenentatge autònom

L’aprenentatge és una aventura individual

L’aprenentatge cooperatiu

Aprendre amb i dels altres

La utilització dels coneixements previs

Tothom té una història

L’horitzontalitat

La ciència és un consens
sobre el coneixement

Anuncis